Quy trình

1. Thiết kế

2. Sản xuất

Sản xuất thô
Sơn

3. Lắp đặt